Privacy

1. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Limpieza Pamares S.L. informeert u dat de persoonlijke gegevens die kan worden verstrekt, via de website, en die kunnen toekomst binnen het kader van hun juridische relatie met deze entiteit te vergemakkelijken, Zij zullen in bestanden die eigendom zijn van worden opgenomen Limpieza Pamares S.L., waarvan de gegevens aan de top.

Deze bestanden zijn bedoeld te beheren, beheren, bieden de diensten of leveren de producten die u te vragen, en indien, voor de naleving en handhaving van de contracten die zou vieren, beter te leren kennen uw smaak, op maat diensten aan hun voorkeuren, en om nieuwe diensten of producten aan te bieden en informatie te sturen in verband met activiteiten Limpieza Pamares S.L., enkele wijze, zelfs elektronische. De ontvangers van de verzamelde informatie zal worden, hoofdzakelijk, werknemers Limpieza Pamares S.L..

Behalve in gebieden waar uitdrukkelijk anders bepaald door een sterretje (*), antwoorden op vragen over persoonlijke gegevens vrijwillig, maar het gebrek aan antwoord op deze vragen betekent een daling van de kwaliteit van de diensten die u te vragen. Als u de velden in te vullen gemarkeerd als verplicht of het verstrekken van onjuiste gegevens onmogelijk Limpieza Pamares S.L. kunnen de diensten of producten die u verstrekt verzoek bieden.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, Het kan worden ingetrokken op elk moment, op het adres van Limpieza Pamares S.L. of via e-mail pamares@pamares.com.

De gebruikers te waarborgen en te reageren, hoe dan ook, nauwkeurigheid, geldigheid en de echtheid van de persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe om hen te houden bijgewerkt.

2. UITOEFENING VAN RECHTEN: TOEGANG, CORRECTIE, Annulering en verzet
Die individuen die hun gegevens hebben verstrekt Limpieza Pamares S.L. podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificatie, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en los ficheros de Limpieza Pamares S.L..

Gezien de vertrouwelijke aard van de informatie, uit. je kunt niet uw rechten per telefoon uit te oefenen, lo debe solicitar por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción y remitir copia de su DNI o documento equivalente.

Belanghebbenden kunnen maken van hun rechten via een schriftelijke mededeling aan Limpieza Pamares S.L. op het adres vermeld aan het begin of op het e-mail adres pamares@pamares.com.

3. VEILIGHEID
Limpieza Pamares S.L. informeert dat het veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van hun persoonlijke gegevens te garanderen en te voorkomen dat geknoei, verlies en behandeling en / of ongeoorloofde toegang, gezien de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld, hetzij van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving.

De gebruiker moet zich ervan bewust dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet waterdicht en volkomen betrouwbaar en Limpieza Pamares S.L. het kan niet garanderen dat de afwezigheid van virussen of andere elementen die veranderingen in computersystemen kan veroorzaken (software en hardware) gebruiker.

4. GEBRUIK VAN COOKIES
"Cookies" zijn een instrument dat wordt gebruikt door web servers voor het opslaan en ophalen van informatie over de gebruikers.

"Cookies" zijn berichten van de server naar de computer van de gebruiker, bestaande uit tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van de computer, en die informatie te verzamelen over de pagina's die u bezoekt, time internet-verbinding, etc.. "Cookies" worden opnieuw verzonden naar de server elke keer dat de gebruiker deze pagina binnenkomt.

Het doel van "cookies" Limpieza Pamares S.L. Het is aan de diensten die wij aanbieden personaliseren, het verstrekken van informatie die van belang kan zijn. Als u niet wilt installeren op uw harde schijf kan een cookie van de browser te configureren op uw computer om niet ontvangen. echter, we doen er rekening mee dat, dan, kwaliteit website prestaties kunnen afnemen.

"Cookies" zijn uitsluitend gekoppeld aan een anonieme gebruiker en de computer, en niet hun eigen persoonlijke gegevens klant, noch kunnen lezen van gegevens van uw harde schijf, of lees cookie-bestanden die door andere aanbieders.

De "logs" zijn bestanden die zijn opgeslagen op de server Limpieza Pamares S.L. dat record gegevens op uw browsen en ons in staat stellen om te blijven verstrekken van de gevraagde diensten. Asimismo, Wij helpen de systeemprestaties te analyseren, lokaliseren incidenten en problemen die zich kunnen voordoen en ze op te lossen in de kortst mogelijke tijd.

5. MINDERJARIGEN
In het geval dat een van de diensten en producten zijn ze bedoeld om onder 14 jaar oud. Limpieza Pamares S.L. stelt hij de toestemming van ouders of verzorgers proberen om persoonlijke gegevens van het kind te verzamelen.

Limpieza Pamares S.L. Niet reageren van deze gegevens minderjarigen niet in staat om te voldoen aan Limpieza Pamares S.L. Dit feit is zonder de toestemming van ouders of verzorgers.

6. WIJZIGING VAN PRIVACYBELEID.
Limpieza Pamares S.L. U behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen, volgens hun eigen criteria, of gemotiveerd door een doctrinaire verschuiving van de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, de wetgevende jurisprudential. Elke wijziging van het privacybeleid zal worden gepubliceerd, vóór de daadwerkelijke uitvoering. Het gebruik van de Web na dergelijke wijzigingen, impliceert aanvaarding van deze.

7. TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze site, worden beheerst, uitgevoerd en ingediend in overeenstemming met de wetten van Spanje.

Bel nu knop,en