Política de privacitat

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Neteja Pamares S.L. l'informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades en els fitxers titularitat de Neteja Pamares S.L., les dades consten a l'encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i, si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de Neteja Pamares S.L., a través de qualsevol mitjà, fins i tot el electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de Neteja Pamares S.L..

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Neteja Pamares S.L. pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de Neteja Pamares S.L. o mitjançant el correu electrònic pamares@pamares.com.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Neteja Pamares S.L. podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers de,,es,ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent,,es,podran exercitar gratuïtament els drets d'accés,,es,cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers de,,es,ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent,,es Neteja Pamares S.L..

Atès el caràcter confidencial de la informació, fora. no pot exercir els seus drets telefònicament, lo debe solicitar por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción y remitir copia de su DNI o documento equivalente.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Neteja Pamares S.L. a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic pamares@pamares.com.

3. MESURES DE SEGURETAT
Neteja Pamares S.L. l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que Neteja Pamares S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

4. ÚS DE COOKIES
Les "cookies" constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.

Les "cookies" són missatges enviats pel servidor a l'ordinador de l'usuari, consistents en fitxers de text que s'emmagatzemen a la memòria de l'ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les "cookies" tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l'usuari entra en aquesta pàgina.

La finalitat de les "cookies" de Neteja Pamares S.L. és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir.

Les "cookies" s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

Els "logs" són uns arxius emmagatzemats al servidor de Neteja Pamares S.L. que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Asimismo, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

5. MENORS D'EDAT
En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 años. Neteja Pamares S.L. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

Neteja Pamares S.L. No respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer Neteja Pamares S.L. aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
Neteja Pamares S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'autoritat competent en Protecció de Dades, la jurisprudència legislativa. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús del web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE
Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.