Politika e kualitetit dhe Garancitë

Grupi PAMAR angazhuar në mënyrë të vendosur për cilësinë e shërbimit dhe një politikë të orientimit të vazhdueshëm të konsumatorëve. Por ello, kjo është anëtar Aelma (Shoqata e ndërtesave dhe të objekteve të Komunitetit të Madridit).

Politika e kualitetit dhe Garancitë

Grupi PAMAR S.L.. Ajo ka certifikimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004.

përfitimet e ISO 9001/2000

  • Rrit cilësinë e imazhit dhe konkurrencën e kompanisë nëpërmjet njohjes së certifikimit ISO 9001/2000.
  • Përcjell besimin për klientët tanë dhe përdoruesit.

përfitimet e ISO 14001/2004

  • Grupi PAMAR S.L.. Ju jeni angazhuar për mbajtësit përgjegjësisë mjedisore për të minimizuar ndikimet e mundshme që mund të ndikojnë.
  • Këto certifikatat përfshijnë përmirësimin e vazhdueshëm, kështu që ne jemi të angazhuar çdo ditë për të përmirësuar të gjitha proceset tona për të shërbyer më mirë.

Angazhimet tona janë pasqyruar në tonë Politika e kualitetit.