Kvalitetspolitikk og garantier

Pamares Gruppen fast forpliktet til kvalitet og en policy om kontinuerlig kundeorientering. Por ello, dette er medlem Aelma (Foreningen av bygninger og lokaler av Madrid).

Kvalitetspolitikk og garantier

Pamares Gruppen cuenta con la certificación integrada de calidad y medio ambiente bajo los estándares ISO 9001 e ISO 14001.

ISO fordeler 9001 og ISO 14001

  • Styrke bildet av kvalitet og konkurranseevne i organisasjonen,,es,Den inkorporerer alle interessenter i beslutningsprosessen,,es,Forplikt til kontinuerlig forbedring ved å perfeksjonere våre prosesser kontinuerlig,,es,Overvei lov og forskriftskrav til enhver tid,,es,Opprettholde forpliktelsen til å ta vare på miljøet mens du minimerer mulige virkninger på det som våre aktiviteter kan forårsake,,es.
  • Formidler tillit til våre kunder og brukere.
  • Incorpora a todos sus grupos de interés en la toma de decisiones.
  • Comprometernos con la mejora continua perfeccionando nuestros procesos continuamente.
  • Considerar en todo momento requisitos legales y normativos.
  • Mantener el compromiso de cuidar el medio ambiente minimizando al máximo los posibles impactos que sobre él que nuestras actividades pueden originar.
  • Considerar aspectos ambientales en la toma de decisiones de nuestra empresa así como en el desarrollo de sus procesos de trabajo.

Våre forpliktelser er reflektert i vår Política de Calidad y Medio Ambiente.