Kwaliteitsbeleid en garanties

Pamares Group vastbesloten om de kwaliteit van dienstverlening en een beleid van continue klantgerichtheid. Daarom, dit is lid Aelma (Vereniging van gebouwen en terreinen van de Gemeenschap van Madrid).

Kwaliteitsbeleid en garanties

Pamares Group cuenta con la certificación integrada de calidad y medio ambiente bajo los estándares ISO 9001 e ISO 14001.

ISO voordelen 9001 e ISO 14001

  • Potencia la imagen de calidad y competitividad de nuestra organización.
  • Vervoert vertrouwen om onze klanten en gebruikers.
  • Incorpora a todos sus grupos de interés en la toma de decisiones.
  • Streef naar continue verbetering door onze processen continu te perfectioneren,,es,Overweeg te allen tijde wettelijke en regelgevende vereisten,,es,Handhaaf de toewijding om voor het milieu te zorgen en minimaliseer de mogelijke gevolgen voor onze activiteiten,,es,Denk aan milieuaspecten bij de besluitvorming van ons bedrijf en bij de ontwikkeling van hun werkprocessen,,es,Onze verplichtingen worden weerspiegeld in onze,,es,Kwaliteits- en milieubeleid,,es.
  • Considerar en todo momento requisitos legales y normativos.
  • Mantener el compromiso de cuidar el medio ambiente minimizando al máximo los posibles impactos que sobre él que nuestras actividades pueden originar.
  • Considerar aspectos ambientales en la toma de decisiones de nuestra empresa así como en el desarrollo de sus procesos de trabajo.

Onze verplichtingen worden weerspiegeld in onze Política de Calidad y Medio Ambiente.