Política de Qualitat i Garanties

Pamares Grup aposta fermament per una qualitat de servei i una política d'orientació contínua al client. Por ello, és membre de AELMA (Associació d'Empreses d'edificis i locals de la Comunitat de Madrid).

Política de Qualitat i Garanties

Pamares Grup cuenta con la certificación integrada de calidad y medio ambiente bajo los estándares ISO 9001 i ISO 14001.

beneficis ISO 9001 i ISO 14001

  • Potencia la imatge de qualitat i competitivitat de la nostra organització,,es,Incorpora a tots els seus grups d'interès en la presa de decisions,,es,Comprometre'ns amb la millora contínua perfeccionant els nostres processos contínuament,,es,Considerar en tot moment requisits legals i normatius,,es,Mantenir el compromís de tenir cura del medi ambient minimitzant al màxim els possibles impactes que sobre ell que les nostres activitats poden originar,,es.
  • Transmet confiança als nostres clients i usuaris.
  • Incorpora a todos sus grupos de interés en la toma de decisiones.
  • Comprometernos con la mejora continua perfeccionando nuestros procesos continuamente.
  • Considerar en todo momento requisitos legales y normativos.
  • Mantener el compromiso de cuidar el medio ambiente minimizando al máximo los posibles impactos que sobre él que nuestras actividades pueden originar.
  • Considerar aspectos ambientales en la toma de decisiones de nuestra empresa así como en el desarrollo de sus procesos de trabajo.

Els nostres compromisos queden plasmats en la nostra Política de Calidad y Medio Ambiente.

Truqui al botó ara,en