Avís Legal

El titular d'aquest lloc web és Neteja Pamares S.L., amb C.I.F. B79353967, amb domicili a la Carrer Nou, 16, 28231, Les Rozas (Madrid).

L'accés al Site de Neteja Pamares S.L. és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de Neteja Pamares S.L.. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.