I mirëpritur

Grupi PAMAR S.L.. është një kompani udhëheqëse në fushën e shërbimet e plotë, Pastrimi dhe mirëmbajtja Ndërtimi me gjatë 30 vjet përvojë treg.

Nga fillimi, përmbush besnikërisht qëllimi ynë fundamental: la kënaqësi klientët tanë. Kjo në sajë të profesionalizmit dhe shërbim të mirë nga një ekip profesionistësh të kualifikuar është arritur, dhe nga përdorimi i markave më të mira në makineri dhe produkteve dhe përparimeve teknologjike që kanë.

Pamares Grupi i plotëson të gjitha kërkesat e marrëveshjes kolektive të sektorit dhe është dhënë Medaljen e prestigjit dhe të cilësisë për karrierën e tij.

Grupi shërbimit Pamares,,es,Grupi shërbimit Pamares,,es,Grupi shërbimit Pamares,,es

Brenda fushat tona të aktivitetit, Ne jemi te specializuar në: